- Тате,телефонът ти звъни.- Кой звъни,сине ?- Пише"божието наказание".- Вдигни,сине,това е майка ти.