Ходила да бере зеле 2 месеца в Англия, прибере се в България: "ОФФ, КАК БЕШЕ ТАЗИ ДУМА НА БЪЛГАРСКИ"