Жената казва на съпруга си:
- Мили да ти разкажа ли как се повозих на нашата нова кола или искаш сам да го прочетеш утре във вестниците?