Блондинка, на лекции по руска литература. Професорът държи дълга лекция на тема "Творчеството на Н. Гогол". Блондинката се върти в стола през цялото време и не може да си намери място. Професорът я пита, след два часа лекция: - Какво, госпожице? Нещо неясно? - Ами, такова… професоре, аз, да не ви изложа… - С кое? - Ами, казва се "Гугъл", не "Гогол"…