Посред нощ в една аптека влиза една леко разголена жена, застава пред младия фармацевт и казва предизвикателно: - От месеци не съм виждала мъж! Аптекарят се усмихва с разбиране и ведро отговаря: - Тук имам едни много добри капки за очи...